პოლიტიკური რეკლამის ფასები

 

1. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 18/06/2016 - 24/06/2016-ს ჩათვლით

2. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 25/06/2016 - 01/07/2016-ს ჩათვლით (ანგარიში), 04/07/2016 - 11/07/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

3. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 01/07/2016 - 07/07/2016-ს  ჩათვლით (ანგარიში), 11/07/2016 - 18/07/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

4. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 08/07/2016 - 14/07/2016-ს  ჩათვლით (ანგარიში), 18/07/2016 - 25/07/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

5. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 15/07/2016 - 21/07/2016-ს  ჩათვლით (ანგარიში), 25/07/2016 - 01/08/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

6. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 22/07/2016 - 28/07/2016-ს ჩათვლით (ანგარიში), 01/08/2016 - 08/08/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

 7. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 29/07/2016 - 04/08/2016-ს ჩათვლით (ანგარიში), 08/08/2016 - 15/08/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

8. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 05/08/2016 - 11/08/2016-ს ჩათვლით (ანგარიში), 15/08/2016 - 22/08/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

9. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 12/08/2016 - 18/08/2016-ს ჩათვლით (ანგარიში), 22/08/2016 - 29/08/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

10. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 19/08/2016 - 25/08/2016-ს ჩათვლით (ანგარიში), 29/08/2016 - 05/09/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

11. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 26/08/2016 - 01/09/2016-ს ჩათვლით (ანგარიში), 05/09/2016 - 12/09/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

12. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 02/09/2016 - 08/09/2016-ს ჩათვლით (ანგარიში), 12/09/2016 - 19/09/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

13. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 09/09/2016 - 15/09/2016-ს ჩათვლით (ანგარიში), 19/09/2016 - 26/09/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

14. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 16/09/2016 - 22/09/2016-ს ჩათვლით (ანგარიში), 26/09/2016 - 03/10/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო) 

 15. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 23/09/2016 - 30/09/2016-ს ჩათვლით (ანგარიში), 03/10/2016 - 08/10/2016 -მდე (გამოყოფილი საეთერო დრო)

16. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

პერიოდი 30/09/2016 - 06/10/2016-ს ჩათვლით (ანგარიში)

 

სარეკლამო სამსახური

Tel: 032 229 49 49

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 1 of 62