მომხმარებელი ეტიკეტს ვერ კითხულობს
13 აპრილი 2018 ბიზნეს კოდი
რატომ ვერ ახერხებს მომხმარებელი ეტიკეტის წაკითხვას