თამბაქოს გაძვირების შედეგები
16 აპრილი 2018 ბიზნეს კოდი
უკანონოდ განთავსებული ჯიხურები ქალაქის ცენტრში