ფერმერების გასაჭირი
16 აპრილი 2018 ბიზნეს კოდი
ფერმერების გასაჭირი - თხილის მწარმოებელი მარი კოდუა და მეფუტრკე გიორგი მერაბიშვილი #ბიზნესკოდში