ბანკები ეკონომიკის მუხრუჭი?!
17 აპრილი 2018 ბიზნეს კოდი
რა ითქვა მთავრობასა და ბანკებს შორის შეხვედრაზე