200 მილიონიანი ინფრასტრუქტურული პროექტი
17 აპრილი 2018 ბიზნეს კოდი

200 მილიონიანი ინფრასტრუქტურული პროექტი - სტუდია "მონიტორის" ხელმძღვანელი ნინო ზურიაშვილი #ბიზნესკოდში