50 მილიონი ევრო ბათუმში წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების მოსაწესრიგებლად
17 აპრილი 2018 ბიზნეს კოდი
50 მილიონი ევრო ბათუმში წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების მოსაწესრიგებლად