წამლის ხარისხის კონტროლი
17 აპრილი 2018 ბიზნეს კოდი
წამლის ხარისხის კონტროლი - "კავკასიის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის სკოლა", დეკანი ვატო სურგულაძე და ფარმაცევტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი მარგველაშვილი #ბიზნესკოდში