"ბიზნესკოდი" აკაკი გოგიჩაიშვილთან ერთად - 12 ივლისი 2018
12 ივლისი 2018 ბიზნეს კოდი
"ბიზნესკოდი" აკაკი გოგიჩაიშვილთან ერთად - 12 ივლისი 2018