გაუფასურებული ლარი
16 ოქტომბერი 2018 ბიზნეს კოდი
გაუფასურებული ლარი - ეკონომიკის დოქტორი, კომპანია "ფინ ექს 1970" ანალიტიკოსი ნიკოლოზ შენგელია #ბიზნესკოდში