"ბიზნესკოდი" აკაკი გოგიჩაიშვილთან ერთად - 13 თებერვალი 2018
13 თებერვალი 2018 ბიზნეს კოდი
"ბიზნესკოდი" აკაკი გოგიჩაიშვილთან ერთად - 13 თებერვალი 2018