მარტივი სავარჯიშოები ფორმის შესანარჩუნებლად - "დილა ხაჟოსთან"
23 სექტემბერი 2018 დილა ხაჟოსთან
მარტივი სავარჯიშოები ფორმის შესანარჩუნებლად - "დილა ხაჟოსთან"