"მთავრობის ინტერესი უნდა იყოს, რომ არ შეწყდეს წარმოება"
09 სექტემბერი 2018 X - ზონა
"მთავრობის ინტერესი უნდა იყოს, რომ არ შეწყდეს წარმოება"