თაღლითური ისტორია, რომელიც დღესაც გრძელდება - "ლაზიკა კაპიტალის" საქმე
06 აპრილი 2018 ბიზნეს კოდი
თაღლითური ისტორია, რომელიც დღესაც გრძელდება - "ლაზიკა კაპიტალის" საქმე